Jdi na obsah Jdi na menu

MRS MO KROMĚŘÍŽlogo-mrs-mo-km.jpg

Místní organizace Moravského rybářského svazu v Kroměříži, patří k nejstarším a také největším místním organizacím v rámci MRS.

Svou historii traduje na přelom 19. a 20. století, kdy se utvářely první zárodky budoucího rybářského spolku na kroměřížsku (viz Historie).
 

Dnes má MO Kroměříž více než 800 aktivních členů a výkon rybářského práva provádí na sportovních rybnících a vodních plochách na revírech Morava 13, Morava 13A (viz Revíry).

Vedle toho kroměřížská MO zajišťuje i odchov rybí obsádky/násady kapra, štiky, amura na obhospodařovaných rybochovných zařízeních ve Zborovicích a na rybnících v Podzámecké zahradě v Kroměříži.

K pravidelné a velmi důležité činnosti patří i brigádnická činnost členů místní organizace (viz Brigády).

 

MO Kroměříž, vzhledem k historickým vazbám na Štěrkoviště Kvasice, nabízí svým členům místenky k lovu na tomto revíru:

Popis revíru  461 103 Motrava 13C - pískovna Kvasice:
MO Kvasice ,rybářský revír tvoří vodárenská nádrž o rozloze 52,0 ha.

Zásady výdeje místenek pro revír MORAVA 13c - pískovna Kvasice:
Místenka se vydává pouze členům MO MRS Kroměříž na dobu 2 týdny

Zájemce o vydání místenky předloží platný rybářský lístek a platnou povolenku.
Místenka je nepřenosná na jinou osobu.
Vrácení místenek probíhá každý pátek od 15:15 do 15:45
Výdej místenek každý pátek od 15:45 do 16:15

Při výdeji místenek budou upřednostněni členové, kteří o místenku žádají poprvé nebo mají nižší počet předchozích žádostí.

Místenka bude vydána proti záloze 100 Kč (tato záloha bude při odevzdání místenky vrácena).

Manipulační poplatek při výdeji místenky činí 50 Kč.
Držitel místenky, který z jakéhokoliv důvodu nedodrží termín vrácení místenky(pátek od 15:15 do 15:45) se zbavuje možnosti požádat o její vydání ve dvou následujících týdnech.

Držitel místenky, který zmešká termín vrácení více jak 2x, ztrácí právo žádat o vydání místenky do konce roku.
Stejný postih platí i pro případné pachatele přestupků proti rybářskému zákonu o rybářství nebo porušení zvláštních předpisů platných pro tento revír (ochranné pásmo vodního zdroje).
Stejněbude postupováno i v případě přenechání místenky jiné osobě.

V MS Hulín je zajištěn výdej místenek pro členy za stejných podmínek, vyjímkou jsou termíny výdeje a vrácení místenek, které si stanoví výbor MS Hulín.

Použití loděk povoleno pouze k zavážení bójek při lovu sumců. Provozní řád loděk určuje MO. Počet lovících je omezen.
Místenky vydává MO Kvasice (rozhodnutí OkÚ Kroměříž).
Míra kapra 45-70 cm max.