Jdi na obsah Jdi na menu
 


MRS MO KROMĚŘÍŽ

Místní organizace Moravského rybářského svazu v Kroměříži, patří k nejstarším a také největším místním organizacím v rámci MRS. Svou historii traduje na přelom 19. a 20. století, kdy se utvářely první zárodky budoucího rybářského spolku na kroměřížsku(viz Historie).
Dnes má MO Kroměříž více než 800 aktivních členů a výkon rybářského práva provádí na sportovních rybnících a vodních plochách na revírech Morava 13, Morava 13A (viz Revíry).

Vedle toho kroměřížská MO zajišťuje i odchov rybí obsádky/násady kapra, štiky, amura na obhospodařovaných rybochovných zařízeních ve Zborovicích a na rybnících v Podzámecké zahradě v Kroměříži.

Svou kancelář má MO MRS Kroměříž v Kroměříži na Kojetínské ulici (viz Kontakty).

K pravidelné a velmi důležité činnosti patří i brigádnická činnost členů místní organizace (viz Brigády).

logo-mrs-mo-km.jpg

MO Kroměříž, vzhledem k historickým vazbám na Štěrkoviště Kvasice, nabízí svým členům místenky k lovu na tomto revíru:

Popis revíru  461 103 Motrava 13C - pískovna Kvasice:
MO Kvasice ,rybářský revír tvoří vodárenská nádrž o rozloze 52,0 ha.

Zásady výdeje místenek pro revír MORAVA 13c - pískovna Kvasice:
Místenka se vydává pouze členům MO MRS Kroměříž na dobu 2 týdny

Zájemce o vydání místenky předloží platný rybářský lístek a platnou povolenku.
Místenka je nepřenosná na jinou osobu.
Vrácení místenek probíhá každý pátek od 15:15 do 15:45
Výdej místenek každý pátek od 15:45 do 16:15

Při výdeji místenek budou upřednostněni členové, kteří o místenku žádají poprvé nebo mají nižší počet předchozích žádostí.

Místenka bude vydána proti záloze 100,- Kč (tato záloha bude při odevzdání místenky vrácena).

Manipulační poplatek při výdeji místenky činí 50,- Kč.
Držitel místenky, který z jakéhokoliv důvodu nedodrží termín vrácení místenky(pátek od 15:15 do 15:45) se zbavuje možnosti požádat o její vydání ve dvou následujících týdnech.

Držitel místenky, ketrý dopustí zmeškání termínu vrácení více jak dvakrát, ztrácí právo žádat o vydání místenky do konce roku. Stejný postih (tj. ztráta možnosti získat místenku) platí i pro případné pachatele přestupků proti rybářskému zákonu o rybářství nebo porušení zvláštních předpisů platných pro tento revír (ochranné pásmo vodního zdroje). Obdobně bude postupováno i v případě přenechání místenky jiné osobě.

V MS Hulín je zajištěn výdej místenek pro členy za stejných podmínek, vyjímkou jsou termíny výdeje a vrácení místenek, které si stanoví výbor MS Hulín.

Použití loděk povoleno pouze k zavážení bójek při lovu sumců. Provozní řád loděk určuje MO. Počet lovících je omezen.
Místenky vydává MO Kvasice (rozhodnutí OkÚ Kroměříž).
Míra kapra 45-70 cm max.