Jdi na obsah Jdi na menu

HISTORIE

I. Jsme na počátku
O historii rybářství na kroměřížsku vychází pravidelně v desetiletých intervalech vzpomínkové bulletiny. Z těchto bulletinů jsem čerpal i pro tuto historickou retrospektivu vývoje rybářského spolku v našem regionu.
Všechny dostupné články datují počátky vzniku organizovaného rybářství v našem regionu k roku 1902.
V tom roce byly položeny základy tehdejší spolkové činnosti kroměřížských rybářů na vodách řeky Moravy.  Do té doby rybolovné právo patřilo jen knížecímu arcibiskupskému velkostatku, který je pronajímal za úplatu různým zájemcům.
Je i pravdou, že již po roce  1890 měli revír pronajatý majitelé hostince na "Strži", ti však prováděli jen a jen rybolov a o další  hospodářskou práci se naprosto nestarali.
To bylo impulsem a důvodem pro ty, kteří měli jiný vztah k rybářskému hospodaření, jako byli učitel C.M. Gardavský a obchodník Valentin Pilavka, aby se snažili vytvořit v Kroměříži český rybářský spolek.
Ten by dle svých stanov o rybím hospodářství svou činnost směroval k tomu, aby se rybí obsádky v řece Moravě  v okolí města povznášely.
Český rybářský spolek pak byl ustaven na valné hromadě dne 19. dubna 1902.

Výtah a úprava textu:
Jaroslav Vrzal 2011

Co vydal rybářský archiv?
Určitě jste si na úvodní straně všimli prolinku nazvaného "Signál kroměřížských rybářů". Po kliknutí na něj, pokud máte repro na Vašem PC, si můžete vyslechnout krátkou cca 54 sekundovou skladbu, která vznikla v roce 1948 z pera Viktorína Pitharta. V originále je nazvaná "Signál okresního rybářského spolku v Kroměříži" z března 1948. Tuto krátkou skladbu pro kroměřížské rybáře nahráli poluchači Konzervatoře P.J. Vejvanovského v Kroměříži pod vedením prof. Rudolfa Berana s úpravou a rozšířením MgA. Miroslava Šišky, ředitele konzervatoře.

Za porozumění rybářské duši a skvělé provedení jim patří poděkování všech kroměřížských rybářů.

 

V souvislosti se jménem Viktorín Pithart bychom uvítali jakékoliv informace o jeho působení a práci. V našem archivu jsou jeho další hudební práce z období roku 1940, bohužel nejsou kompletní a k nastudování vyžaduji značné úsilí. Pokud by někdo měl informace o Viktorínu Pithartovi (eventuelně Ferdinandovi Škrobákovi) a chce se o ně podělit s námi, bude vítán. 

 

Historie v publikovaných článcích

Aktivita kroměřížských rybářů byla zaznamenaná i v tisku. Pro názornost předkládám všem zájemcům a znalcům historie rybářství na Kroměřížsku článek publikovaný v  Československém rybáři č. 1 ročníku VII (z roku 1952).
 

 

cci00123.jpg

 

cci00124.jpg

 

 

 

 

 

 

signal-noty.jpg